Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v listinné podobě k dispozici všichni členové komory. Ke stažení v PDF formátu jsou k dipozici archivní čísla.

Aktuální číslo 

4/2016

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců České republiky ze dne 20. září 2016, ze dne 15. října 2016 a usnesení mimořádného sněmu ze dne 15. října 2016
 • Zpráva z podzimní Mezinárodní znalecké konference    Vladimír Vácha

Články

 • Do cen a do melounů se nevidí     Michal Mareš

 • Vliv lokálních tepelných mostů na tepelné chování lehkých obvodových plášťů     Roman Jirák, Petr Jaroš

 • Právo stavby - problémy s realizací výstavby na cizích pozemcích     Martin Bohuslav

 • Vliv vnějšího prostředí na vlastnosti dřevoplastových prvků     Václav Kupilík

 • Udržitelná životnost, amortizace a tržní hodnota staveb     Vladimír Kulil

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů

 • Výběr z Cenového věstníku

 • Výběr z Finančního zpravodaje

 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 9. 2016 

 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec