Časopis Znalec

Časopis Znalec je interní zpravodaj Komory soudních znalců České republiky, vydávaný v současné době pouze pro členy komory. Pro informaci zájemců o členství uvádíme obsah zpravodaje. Plné texty mají v listinné podobě k dispozici všichni členové komory. Ke stažení v PDF formátu jsou k dipozici archivní čísla.

Aktuální číslo 

1/2017

Obsah:

Činnost komory

 • Informace ze zasedání představenstva 
 • Návštěva francouzských znalců v Praze     Olga Kalábová
 • 1. ročník mezinárodní odborné konference v Bratislavě     Vladimír Vácha
 • Dopis předsedy představenstva komory politickým představitelům
 • Profese soudních znalců a Komuniké znalecké obce     Vladimír Kulil
 • Novela jen na další zpřísnění povinností a sankce, nikoli na práva a zlepšení podmínek znalců? Přepis rozhovoru s předsedou představenstva komory pro Konkursní noviny

Články

 • Nález ÚS týkající se znalečného
 • Znáte již na vlastní kůži "Burnout syndrom"?     Vladimír Vácha, Jan Kubiče
 • Analýza poruch a návrh sanace kontaktních zateplovacích systémů (KZS)     Šárka Šilarová
 • Znalecké posouzení příčin deformací železničního násypu a rozšířeného mostu     Jiří Barták
 • Posouzení pravděpodobných příčin vad dlážděných vozovek a ploch v památkové zóně centra města     Ludvík Vébr
 • Výpočet technické hodnoty strojů a zařízení pomocí exponenciální funkce     Jan Juráň
 • Specifika oceňování pro potřeby státního podniku     Jiří Sommer
 • Návrh na revizi ČSN 74 4505:2012 - Podlahy - společná ustanovení     Jaroslav Marek

Právní informace

 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2017 
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec