Archiv čísel časopisu znalec

1/2023

Obsah:

Činnost komory
 • Informace ze zasedání představenstva KSZ ČR ze dne 9.5.2023
 • Informace ze zasedání představenstva KSZ ČR ze dne 20.10.2023

Články
 • Metodiky oceňování a legislativa na 25. znalecké konferenci KSZ ČR a VŠB - TU Ostrava Vladimír Kulil
 • Nezávislí experti v systému alternativního řešení sporů Vladimír Vácha, Sergey Zakharov
 • Stanovení ceny obvyklé po novele č. 237/2020 Sb., zákona O oceňování majetku Petr Ort
 • Judikatura Nejvyššího soudu ve věcech vypořádání SJM Jindřich Kratěna
 • Obvyklá cena není cena, je to hodnota Jindřich Kratěna
 • Zjištění hodnoty stavby s pozemkem a bez pozemku Jindřich Kratěna
 • Chaos v metodice oceňování nemovitých věcí Jindřich Kratěna
 • Posouzení podzemního propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice Jiří Barták

Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMPS) ke dni 6.2.2023
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec
_______________________________________________________________________________________________________________

2/2022

Obsah:

Činnost komory
 • Odpověď ministra spravedlnosti
 • Zápis ze sněmu KSZ ČR ze dne 24. 9. 2022
 • Informace ze zasedání představenstva KSZ ČR ze dne 24. 9. 2022
Články
 • Najděte odborníka II (FINDEXII) Vladimír Kulil
 • Riziko navrhování dřevostaveb z masivních kulatin Václav Kupilík
 • Znalecká činnost v oblasti dopravní psychologie Matúš Šucha
 • Dva druhy limitů v technických normách a předpisech a denní osvětlení budov Jan Kaňka
 • Příprava výstavby tunelů na dálnici D3 Jiří Barták
 • Metodika oceňování DCF je ve znaleckém posudku pro ocenění obchodního závodu v České republice nepoužitelná Vladimír Kulil
 • Právní informace
 • Výběr ze sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z Cenového věstníku
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMPS) ke dni 15. 3. 2022
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec
  __________________________________________________________________________________________________________
  1/2022

  Obsah:

  Činnost komory
 • Informace ze zasedání představenstva KSZ ČR ze dne 10. května 2022
Články
 • Obvyklá cena pozemku se stavbou Jindřich Kratěna
 • Určení slevy za vady stavby Jindřich Kratěna
 • Ocenění závady Petr Ort
 • Havárie a poruchy staveb a znalecké posudky Milan Vašek
 • Obvyklá cena nemovitosti - informace o prodejních cenách Jaromír Adamec
 • Kamenný most v Písku a povodeň v roce 2002 Jiří Barták
Právní informace
 • Výběr ze Sbírky zákonů
 • Výběr z Finančního zpravodaje
 • Výběr z cenového věstníku
 • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec

2/2021

Obsah:

Činnost komory

 • Činnost komory v roce 2021     Vladimír Vácha

  Články

  • Přestavba nosné konstrukce dvorany Masyrykova nádraží v Praze     Milan Vašek, Radek Šťastný
  • Mrtvé metry     Petr Ort
  • Cena majetku podniku vytvořeného managementem     Vladimír Kulil
  • Oceňování věcných břemen v roce 2021: přehled a zkušenosti     Jakub Hanák
  • Odškodnění za elektrické vedení vysokého napětí v SRN     Radomír Stárek
  • Novela zákona o vyvlastnění     Radomír Stárek
  • Nová a průběžně precizovaná pomůcka pro znalce je zde!     Jaromír Adamec, Vladimír Vácha

  Právní informace

  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Výběr z Finančního zpravodaje
  • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec


  1/2021

  Obsah:

  Činnost komory

  • Rozhovor s předsedou představenstva Komory soudních znalců ČR Ing. Vladimírem Váchou pro Konkursní noviny 1/2021
  • Z korespondence z jednání s Ministerstvem spravedlnosti     Jindřich Kratěna
  • Odpověď Ministerstva financí na dotazy týkající se oceňovací vyhlášky
  Články
  • Likvidace znalců úspěšně pokračuje     Jindřich Kratěna
  • Soudem jmenovaným znalcům v Německu je vypláceno vyšší znalečné     Jindřich Kratěna
  • Aktuálně k určování obvyklé ceny a hodnoty     Jindřich Kratěna
  • Posouzení vlivu výstavby opěrné zdi podél železniční tratě na místní blízkou zástavbu     Jiří Barták
  • Metodika znehodnocení vozidla provedenou opravou     Aleš Kohout
  • Znalecká expertíza potvrzující možnosti spolupráce mezinárodních expetrních skupin     Vladimír Vácha, Sergej Zacharov
  Právní informace
  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Finančního zpravodaje
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec  2/2020

  Obsah:

  Činnost komory

  • 30. výročí založení Komory soudních znalců ČR     Vladimír Vácha
  • Informace ze zasednání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 13. října 2020
  • Připomínky k návrhu Vyhlášky o znalečném Komory soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika     Viktor Kotrubenko, Martin Dušek
  • Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví Komory soudních znalců České republiky - Sekce Elektronika a IT, elektrotechnika     Viktor Kotrubenko, Martin Dušek
  Články
  • Výnosové metody pro ocenění podniku - moderní přístupy -diskuse a návrh     Vladimír Kulil
  • Výpočet odchylek a chybovosti metody kapitalizace čistých výnosů     Vladimír Kulil, Jan Juráň, Josef Kašík
  • Implantát jako spolehlivá náhrada ztraceného zubu?     Jakub Smrček
  • Ocenění podniku podle prováděcí vyhlášky ke znaleckému zákonu od 1.1.2021 Vladimír Kulil, Jan Juráň
  Právní informace
  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Finančního zpravodaje
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30.9.2020

   


   

   

  1/2020

  Obsah:

  Činnost komory
  • Z korespondence s paní ministryní spravedlnosti ve věci zákona č. 254/2019 Sb.     Jindřich Kratěna
  • Články
  • Návrh úprav vyhlášky provádějící zákon o oceňování majetku č. 151/1997/Sb., s účinností od 1.1.2021     Vladimír Kulil
  • Obvyklá cena a tržní hodnota nemovitých věcí     Jindřich Kratěna
  • Posudek křížení letištních drah s dešťovou stokou DN 1600     Jiří Barták
  • Využití Waldramova diagramu při posouzení zastínění domu     Jan Kaňka
  • Metoda DFC a faktory ovlivňující její přesnost     Vladimír Kulil, Jan Juráň, Josef Kašík
  • Právní informace
  • Výběr ze Sbírky zákonů
  • Výběr z Finančního zpravodaje
  • Výběr z Cenového věstníku
  • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí k 1.3.2020
  • Pokyny ke zpracování příspěvků
   2/2019

   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
   • Korespondence s ministryní spravedlnosti
   Články
   • Poznámky k novému zákonu o znalcích     Jindřich Kratěna
   • Znalecké výbory      Jaroslav Hába
   • Závady na terase s dřevoplastovými prkny     Václav Kupilík
   • Funkce EDR princip záznamu dat     Veronika Kostěncová, Luboš Nouzovský
   • Stabilita dřevěných sedlových vazníků velkých rozpětí     Petr sejkot
   • Knižní grafika a její porevoluční digitální cesty     Jaroslav Šelenko
   • Životnost staveb a jejich údržba II. část     Vladimír Kulil
   • Výnosové metody pro ocenění podniku - moderní přístupy     Vladimír Kulil

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2019

   1/2019


   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
   • Korespondence a informace ve věci vládního návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

   Články

   • Hospodářské cykly a oceňování nemovitostí     Petr Ort
   • FDW model realitního trhu     Petr Ort
   • Stínění zahrad u rodinných domů     Jan Kaňka
   • Sanace připojovacích spár předsazené montáže     Šárka Šilarová
   • Problematika navrhování a stavby kontejnerových terminálů     Ludvík Vébr, Petr Pánek
   • Určení relativní rychlosti pohybu osobních vozidel při tečném typu kolize     Manfred Becke
   • Poznámka k použití metody MAHK     Juraj Gáborík, Vlastimil Rábek
   • Životnost staveb a jejich údržba  1. část     Vladimír Kulil
   • Právní informace
   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Finančního zpravodaje
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 31. 3. 2019
   • Pokyny pro zpracování příspěvků

   2/2018


   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
   • Korespondence ve věci vládního návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

   Články

   • Proč je problém s úředníky finančních úřadů u nebytových prostorů?   Jindřich Kratěna
   • Analýza poruch a sanace střešních plášťů obchodních center    Šárka Šilarová
   • Sleva z kupní ceny za skryté vady    Jindřich Kratěna
   • Znalecký posudek stavební jámy, ohrožující rodinný domek a veřejný prostor    Jiří Barták
   • Účinek vegetace na podzákladí a stabilitu terénu    Václav Kupilík
   • Problematika opravy cementobetonové dálniční vozovky    Ludvík Vébr, Petr Pánek
   • Osobní přepravník a bezpečnost jeho provozu    Luboš Nouzovský, Tomáš Fogl

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30.9.2018
   • Pokyny pro zpracování příspěvků

   1/2018

   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR
   • Korespondence KSZ ČR a PSP ve věci návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
   • Nálezu Ústavního soudu ve věci náhrady nákladů znalcům
   • Komentář k projednávání návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech v PSP dne 25. a 29. května 2018     Jindřich Kratěna
   • Návrh na úpravu věcného záměru CŘS     Viktor Kotrubenko
   • Články
   • Právo stavby z pohledu oceňování     Marie Beránková
   • K počítačovému modelování realizace výstavby pro znalecké posudky     Čeněk Jarský
   • Denní osvětlení a § 1013 Zákona č. 89/2012 Sb.     Jan Kaňka
   • Zdvojená podlaha realizovaná na nevhodném podkladu     Václav Kupilík
   • Znalecký posudek na rozšíření podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro Radlickou radiálu     Jiří Barták

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z FInančního zpravodaje
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Přehled Cenových map stavebních pozemnů obcí ke dni 31. 3. 2018    

   1/2017

   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva 
   • Návštěva francouzských znalců v Praze     Olga Kalábová
   • 1. ročník mezinárodní odborné konference v Bratislavě     Vladimír Vácha
   • Dopis předsedy představenstva komory politickým představitelům
   • Profese soudních znalců a Komuniké znalecké obce     Vladimír Kulil
   • Novela jen na další zpřísnění povinností a sankce, nikoli na práva a zlepšení podmínek znalců? Přepis rozhovoru s předsedou představenstva komory pro Konkursní noviny

   Články

   • Nález ÚS týkající se znalečného
   • Znáte již na vlastní kůži "Burnout syndrom"?     Vladimír Vácha, Jan Kubiče
   • Analýza poruch a návrh sanace kontaktních zateplovacích systémů (KZS)     Šárka Šilarová
   • Znalecké posouzení příčin deformací železničního násypu a rozšířeného mostu     Jiří Barták
   • Posouzení pravděpodobných příčin vad dlážděných vozovek a ploch v památkové zóně centra města     Ludvík Vébr
   • Výpočet technické hodnoty strojů a zařízení pomocí exponenciální funkce     Jan Juráň
   • Specifika oceňování pro potřeby státního podniku     Jiří Sommer
   • Návrh na revizi ČSN 74 4505:2012 - Podlahy - společná ustanovení     Jaroslav Marek

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Finančního zpravodaje
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2017 
   • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec

   4/2016

   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců České republiky ze dne 20. září 2016, ze dne 15. října 2016 a usnesení mimořádného sněmu ze dne 15. října 2016
   • Zpráva z podzimní Mezinárodní znalecké konference    Vladimír Vácha

   Články

   • Do cen a do melounů se nevidí     Michal Mareš
   • Vliv lokálních tepelných mostů na tepelné chování lehkých obvodových plášťů     Roman Jirák, Petr Jaroš
   • Právo stavby - problémy s realizací výstavby na cizích pozemcích     Martin Bohuslav
   • Vliv vnějšího prostředí na vlastnosti dřevoplastových prvků     Václav Kupilík
   • Udržitelná životnost, amortizace a tržní hodnota staveb     Vladimír Kulil

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Výběr z Finančního zpravodaje
   • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 9. 2016 
   • Pokyny pro zpracování příspěvků do časopisu Znalec


   3/2016


   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 7. června 2016
   • KSZ ČR a legislativní krize soudního znalectví v r. 2016    Vladimír Vácha

   Články

   • Oceňování při likvidaci pojistných událostí  Petr Ort
   • Zamyšlení nad povinností dát přednost v jízdě ve vztahu k porušení povinnosti pohybovat se dovolenou rychlostí jízdy (2. část)          Vlastimil Rábek
   • Vliv veřejného osvětlení na bezpečnost dopravy     Luboš Nouzovský
   • Když soudci porušují zákon       Evžen Sperger

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Výběr z Finančního zpravodaje
   • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 6. 2016
   • Pokyny pro zpracování příspěvků


   2/2016


   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 22. března 2016
   • Znalec (lékař) a obecné náležitosti znaleckého posudku     Jan Kubiče, Vladimír Vácha

   Články

   • Alternativní přístupy v oceňování nemovitých věcí     Darina Tauberová
   • Analýza vybraných distančních rámečků izolačních dvojskel a střešních dřevěných oken a jejich vliv na povrchovou kondenzaci     Martin Múčka
   • Zamyšlení nad povinností dát přednost v jízdě ve vztahu k porušení povinnosti pohybovat se dovolenou rychlostí jízdy (1. část)     Vlastimil Rábek
   • Testování automobilového zařízení pro záznam fyzikálních veličin     Luboš Nouzovský, Jan Horálek, Zdeněk Svatý

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Finančního zpravodaje
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2016
   • Návrh úprav úhradové vyhlášky z r. 2011

   1/2016

   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 8. prosince 2016
   • Tradiční setkání zástupců vedení profesních komor 10. prosince 2015

   Články

   • Přezkum znaleckých posudků     Štěpán Dražka
   • Při výpočtu slevy z ceny novostavby se ke zhodnocení opravou nepřihlíží     NS
   • Stabilitní problémy východního portálu tunelu Hřebeč     Jiří Barták
   • Analýza závislosti míry kapitalizace rezidenčních nemovitostí na lokální míře nezaměstnanosti     Jiří Horák, Jan Pašek
   • Teorie a praxe účtování znalečného      Karel Kubečka
   • Zkušenosti s procesem jmenování znalců podle zákona č. 36/1967 Sb., v platném znění     Karel Kubečka

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Finančního zpravodaje
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2015

   4/2015

   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR, ze dne 15. září 2015
   • Zápis ze sněmu Komory soudních znalců ČR, ze dne 24. října 2015
   • Podání návrhu na zrušení § 16 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících k Ústavnímu soudu, vyjádření Msp k návrhu, nález Ústavního soudu, komentář k nálezu
   • Ministerstvo spravedlnosti ČR údajně koná, aneb opět o nás bez nás?

   Články

   • Návrh prosklené stěny v extrémních podmínkách     Šárka Šilarová
   • Poruchy spodní stavby vlivem geologického průzkumu     Václav Kupilík
   • Příklady výpočtu nehmotného majetku u nemovitostí     Vladimír Kulil
   • Ocenění práva stavby     Petr Ort
   • Závaznost a nezávaznost norem. Platnost a neplatnost "Prohlášení o shodě", "ES Prohlášení o shodě" a "Prohlášení o vlastnostech"     Jaroslav Marek

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 9. 2015

   3/2015


   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 9. června 2015
   • Vývoj znalecké činnosti v ČR, aneb jak dál?
   • Konference o expertíze v evropských justičních systémech
   • Z korespondence Komory soudních znalců ČR

   Články

   • Rozsudek Nejvyššího správního soudu
   • Znalci a směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích     Jitka Čočková
   • Koncil a rekoncilizace     Petr Ort
   • Jak oceňovat škodu na ovocných stromech v extenzivních výsadbách?     Pavel Bulíř
   • Trable s mobilním telefonem očima znalce     Viktor Kotrubenko
   • Problematika vyuužití záznamu černých skříněk v automobilech pro analýzu nehody     Jan Horálek, Luboš Nouzovský

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2015

   2/2015

   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 10. března 2015
   • Z korespondence Komory soudních znalců ČR

   Články

   • Oceňování v pojišťovnictví i indikace pojistné hodnoty       Petr Ort
   • Zelená střecha - přidaná hodnota nebo rizikový faktor?        Jitka Dostalová
   • Metody a metodické pomůcky na oceňování okrasných dřevin      Pavel Bulíř
   • Neobvyklé případy v silničním provozu, kdy ani dodržení bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly nepostačuje pro zabránění střetu    (2. část)       Vlastimil Rábek

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Cenového věstníku
   • Výběr z Finančního zpravodaje
   • Přehled Cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2015

   1/2015

   Obsah:

   Činnost komory

   • Informace ze zasedání představenstva Komory soudních znalců ČR ze dne 9. 12. 2014
   • Výběr otázek a odpovědí na ně Ministerstvem financí ČR

   Články

   • Funkční nedostatky          Petr Ort
   • Ovlivnění kanalizačního sběrače silničním násypem      Jiří Barták
   • Příčiny poruch vozovek v průmyslových areálech     Ludvík Vébr
   • Metodika pro odhad teplotního faktoru vnitřního povrchu v oblasti zasklívací spáry     Roman Jirák
   • Neobvyklé případy v silničním provozu, kdy ani dodržení bezpečné podélné vzdálenosti mezi vozidly nepostačuje pro zabránění střetu    (1. část)       Vlastimil Rábek

   Právní informace

   • Výběr ze Sbírky zákonů
   • Výběr z Finančního zpravodaje