Organizační struktura Komory soudních znalců ČR

Předseda

Ing. Vladimír Vácha, vachav@seznam.cz

Místopředsedové

Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., aut. Ing., sekce staveb. sever. Morava, kulil@volny.cz 

Ing. Jindřich Kratěna, CSc., sekce staveb. Praha, kratena@itam.cas.cz

Další členové představenstva:

Ing. Petr Korč, sekce doprava Morava, adone@iol.cz

Ing. Viktor Kotrubenko, sekce Elektronika, IT, elektrotechnika, kotrubenko@znaleckyposudek.cz

Ing. Milan Kouba, sekce Movité věci, kouba@telecom.cz 

Ing. Martin Mandík, sekce staveb. Ústí n. Labem, ksz-ul@centrum.cz  

Miroslav Regner, sekce doprava Praha, miroslav.regner@volny.cz

Ing. Vladislav Gasnárek, sekce BOZP a PO, gasnarekznalec@centrum.cz 

doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., sekce staveb. severní Morava, karel.kubecka@seznam.cz 

Ing. Zdeněk Franta, CSc., Ostatní obory, zdenek.franta@analyza.cz 

Dozorčí rada:

Předseda - Ing. Petr Ort, Ph.D., petr.ort@ambis.cz 

Členové 

Ing. František Kačaba, frasim@volny.cz   

Ing. Rudolf Štěpánek, ruda.stepanek@volny.cz

Ing. Jan Holeček, holecek@pstavby.net

Ing. Quido Klečka, quido.klecka@razdva.cz 
 

Kontakt:

Komora soudních znalců ČR

Prosecká 412/74

190 00 Praha 9 – Prosek

IČ: 00536555

DIČ: CZ00536555

Sekretariát:

Eva Seidlová, ksz@volny.cz , tel.: 774 550 965, ad7vz4k